Zajímavá nebo důležitá místa Gonordy

Zpět na rozcestník

Medvědín

Esferské město v Medvědích horách. Hlavní město Medvědínského místokrálovství. Ve městě leží Medvědínská Univerzita, v současnosti jediná vysoká škola na Gonordě, pravděpodobně nejvýznamnější teologická univerzita světa.

Senuka

Jedno z pěti nových ?obnovených? měst na naší straně hraničních hor. Leží mezi územími Čírek a Strnadů. Je centrem kultu Sivlarova.

Mlčící Země

Země za Hraničními horami obývaná Orky a Temnými Elfy. Orkové obecně nejsou národem slov a vymyslet svá vlastní jména byl po ně již docela velký oříšek. Proto ve své zemi nikdy nerozvinuli systém místních a pomístních jmen. Orčí kmeny se nazývaly podle svého aktuálního krále, taktéž orčí vesnice a když je určen nový král, vesnice se přejmenuje. Tento stav věcí byl pro temné elfy, lid slova, šokující a tak nazvali zemi bez názvů Mlčící Zemí.

Shromaždiště

Hlavní město v Mlčíčí zemi je nazýváno orky prostě Shromaždiště, elfové mu pak říkají Kajotovo Útočiště nebo Útočiště. Má výraznou elfí čtvrť oddělenou od orčích čtvrtí. Sídlo vrchního orčího krále i vůdce temných elfů. Tradiční sídlo Jizev Duše, nově i Vrubů Srdce

Národy Gonordy

Lidé -Trpaslíci - Půlčíci - Krolové - Elfové - Temní Elfové - Orkové

Zpět na rozcestník